zoeken
Lettertype: A A A

DigIcare <zet hier je rayon naam>

Augustus 2014

Beste collega's,

[schrijf hier het voorwoord/de inleiding]

Brief over afschaffing compensatieregelingen

Er gaat de komende maanden veel veranderen in de zorg in Nederland. Ter voorbereiding daarop zullen verschillende instanties met klanten gaan communiceren, meestal per brief. Het kan zijn dat klanten jullie gaan vragen "wat is dit?". We zullen de komende tijd proberen daar op in te spelen en jullie te vertellen wat er gebeurt.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de regeling Compensatie eigen risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Deze tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om beide regelingen af te schaffen.

In 2013 ging de CER om een bedrag van € 99,-. Vanaf begin juli ontvangen mensen een brief van het CAK over de afschaffing van de CER, later dit najaar volgt een brief over de afschaffing van de Wtcg.

 

In de brief vraagt het CAK de klanten om een antwoordkaart te ondertekenen. Daarmee geeft de klant toestemming aan het CAK om zijn/haar contactgegevens aan de gemeente te verstrekken. Als de klant de antwoordkaart invult, kan de gemeente de klant eind 2014 informeren over de inhoud van de nieuwe regeling. De gemeenten bekijken nu of burgers die in 2013 een CER tegemoetkoming hadden, gecompenseerd kunnen worden.  De tegemoetkoming op grond van de Wtcg wordt in het najaar 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Wanneer iemand een Wtcg-tegemoetkoming ontvangt, verandert er dit jaar voor de klant dus nog niets.

Ben jij het talent dat we zoeken?

Afbeelding: afbeeldingTOP

Ben jij ondernemend? Heb je goede ideeën om de zorg beter te maken en de drive en impact om het verschil te maken? Heb jij het talent om anderen in beweging te brengen en help jij hen om het beste uit zichzelf te halen? Dan biedt het Espria Talent Ontwikkel Programma je de kans om jouw talenten verder te ontwikkelen.


Voor het Espria Talent Ontwikkel Programma zijn we op zoek naar jonge en ervaren talenten (ondernemende professionals, staf/projectfunctionarissen en leidinggevenden/managers). Klik hier voor de flyer.

 

Meld je snel aan! Aanmelden kan t/m 22 augustus. Voor meer informatie op de speciale Top intranetpagina klik hier.

Resultaten Medewerker Monitor

Eind maart begin april hebben 1698 van de 5963 medewerkers (28,5%) de Medewerker Monitor ingevuld. De gemiddelde respons binnen de zorgsector is 53%.
Onze respons is helaas lager dan bij de vorige meting in het voorjaar van 2012 (30.9%). Uit de analyse van de ingevulde vragenlijsten blijkt dat Icare net als in 2012 een gemiddelde score behaald.

 

Sterke punten van Icare
Op het gebied van werkbeleving scoort Icare hoger dan het gemiddelde op de volgende punten:

 • Inspraak van en overleg met cliënten
 • Zelfstandig in de uitvoering van het werk
 • Aanvaardbare werkdruk

Verbeterpunten
Medewerkers van Icare scoren lager op de aantrekkelijkheid van het werk. Zo kan de organisatiestructuur versterkt worden en mag er meer aandacht zijn voor plezier in het werk. De scores wijken iets af ten opzichte van het gemiddelde.

Wanneer er gekeken wordt naar veranderingen binnen Icare zijn er verbeteringen met betrekking tot:

 • inspirerend leiderschap
 • communicatie over veranderingen.

Wat gaan we doen?
Elk rayon heeft zijn eigen rapportage ontvangen. Deze is door de rayonmanager, vaak in samenspraak met de HR-adviseur, geanalyseerd. Hierin zijn aandachstpunten en verbeterstappen benoemd. Heb je vragen over de scores binnen jouw rayon/werkgebied, neem dat contact op met je teamcoach/ (rayon)manager.

Alle informatie over PG Zorg: nu overzichtelijk op een rij!

Een compleet overzicht over PG Zorg, je vindt het vanaf vandaag op ons intranet. De pagina is opgebouwd met zes blokken, waardoor alle documenten makkelijk te vinden zijn. Gebruikersvriendelijk en overzichtelijk alle informatie op een rij. Je vindt de pagina via deze link. 

Er verandert veel in de zorg, ook in de PG zorg. Het is daarom belangrijk om één centrale plek te hebben voor alle informatie hierover. Dat hebben we nu! Onder het kopje Zorg vind je de pagina PG Zorg. Hier vind je (achtergrondinformatie) over dementie, handige hulpmiddelen voor klanten en mantelzorgers en actueel nieuws. Welke fase of vorm van dementie of andere geheugenstoornissen het ook betreft, de pagina PG Zorg geeft hierover informatie. Gebouwd door en voor verpleegkundigen. De komende maanden wordt er door PG Verpleegkundigen hard gewerkt deze pagina verder te vullen.

 

Doe mee aan de prijsvraag en win een gave prijs voor je team!
Beantwoord deze vraag:

"Zijn wij iets vergeten?"

Welke documenten of informatie mis jij nog op deze pagina? Waar zou je meer over willen weten? Mail het naar communicatie@icare.nl.

Je kunt meedoen tot 10 september.

Ga nu naar de PG Zorg pagina, klik hier >

Op weg naar Excellente Zorg

Afbeelding: Beeldmerk InBeweging_ExcellenteZorg_DEF

 

Bij Icare zijn we al een tijdje op weg naar Excellente Zorg. Bijna iedereen is het woord en het logo wel eens tegengekomen maar wat het precies is en waar het voor staat is niet altijd duidelijk. Onder dit kopje zie je de komende tijd in de rayon nieuwsbrieven praktijk voorbeelden van Excellente Zorg. Om iedereen te inspireren die dagelijks, vanuit passie voor de zorg, onze klanten bezoekt.

 

Communicatie, informatievoorziening en kennisdeling. Voor iedere zorgorganisatie, dus ook voor de onze, blijft dat een enorme uitdaging! Hoe verbind je al die professionals in het hele grote werkgebied van Icare met elkaar? Zodat niet iedereen op zijn/haar eigen plek het wiel uit zit te vinden? Zodat belangrijke informatie voor iedereen onvervormd en binnen een bepaalde tijd beschikbaar is? En zodat kwaliteit van zorg (dus onze klant) gediend wordt doordat alle teams de hoogste standaarden en nieuwste kennis met elkaar uitwisselen?

 

Ons intranet wordt hiervoor opnieuw ingericht (in nauwe samenwerking met een heleboel zorgmedewerkers). Ik nodig iedereen uit om eens rond te struinen op de nieuwe pagina Zorg! Er wordt nog hard gewerkt aan de invulling van verschillende kopjes maar een heel mooi en zeer overzichtelijk voorbeeld is de informatie onder het kopje PG!

Nadat velen gereageerd hebben op de (nog afgeschermde) pagina Excellente Zorg gaan we hier nu mee verder. 1 Oktober 2014 wordt ‘ie opengesteld op de Zorgpagina.

 

Oproep: de Zorgpagina is van alle zorgprofessionals, dus kom met voorstellen, ideeën en feedback. Mail naar communicatie@icare.nl

 

Cilleke van der Velde
(wijk) Verpleegkundige en Programmaleider Excellente Zorg

Nieuws van de Ledenvereniging

 

Meten is Weten: gezondheidscheck
De ledenvereniging organiseert in augustus Meten is Weten voor al haar leden. De gezondheidscheck wordt gehouden in de thuiszorgwinkels van Medipoint.
 

 • Maandag 11 augustus (13.00-16.00 uur), Hoogeveen
 • Dinsdag 12 augustus (13.00-16.00 uur), Coevorden
 • Woensdag 13 augustus (13.00-16.00 uur), Zwolle
 • Donderdag 14 augustus (13.00-16.00 uur), Lelystad
 • Maandag 18 augustus (13.00-16.00 uur), Nijkerk
 • Dinsdag 19 augustus (13.00-16.00 uur), Ede
 • Woensdag 20 augustus (9.30 -12.30 uur), Wageningen

voor meer info: klik hier

Workshop Zlim thuis!
Een comfortabel en veilig huis, aangepast op de toekomst. Dat willen we allemaal!
De ledenvereniging organiseert daarom voor leden 'Zlim thuis'. Geinteresseerd?

 • Dinsdag 26 augustus – 14.30-17.00 uur, 't Clockhuys - Haren
 • Woensdag 27 augustus – 14.30-17.00 uur, Dingspilhuus - Diever
 • Maandag 1 september – 14.30-17.00 uur, Verzorgingshuis Dekelhem - Gieten
 • Dinsdag 2 september – 14.30-17.00 uur, Open Haven - Zeewolde
 • Donderdag 4 september – 14.30-17.00 uur, Kulturhus de Breehoek - Scherpenzeel       
 • Maandag 8 september – 14.30-17.00 uur, Veluvine - Nunspeet
 • Dinsdag 9 september – 14.30-17.00 uur, Jannes van den Sleedenhuis - Hoogeveen
 • Woensdag 10 september – 14.30-17.00 uur, Op Eigen Houtje - Emmen

voor meer info: klik hier

Aanpassing algemene voorwaarden ledenvereniging
De algemene voorwaarden van de ledenvereniging zijn aangepast. Deze zijn gewijzigd in ‘Espria Ledenvereniging’. In het document stonden dubbelingen, die zijn eruit gehaald. Daarnaast is de volgorde van de tekst logischer ingedeeld.
voor meer info: klik hier 

Jaarbeeld ledenvereniging verschenen
Eind mei is het jaarbeeld van Espria Ledenvereniging verschenen. Het is een kleurrijk blad geworden. Met behulp van warme foto’s zijn vijf ‘icoonprojecten’ van de ledenvereniging mooi in beeld gebracht. De projecten zijn voorbeelden van uitgangspunten uit de strategische nota van de ledenvereniging.
voor meer info: klik hier

 

Restyle ledenmagazine goed ontvangen!
Het ledenmagazine van de ledenvereniging is gerestyled. We hebben leden gevraagd wat zij van het nieuwe uiterlijk vinden. Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek?
voor meer info: klik hier

Afbeelding: icareledenvereniging

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Icare V&V rayon <eigen rayon naam> en wordt verspreid onder alle medewerkers uit dit rayon.

 

Redactie: <vul redactieleden in>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient uiterlijk <datum> binnen te zijn bij de redactie. Dat kan per mail via <vul e-mail in> of via je teamcoach.

Volgende uitgave <datum>