zoeken
Lettertype: A A A

DigIcare <zet hier je rayon naam>

December 2014

Beste collega's,

[schrijf hier het voorwoord/de inleiding]

Werken met veilige naaldsystemen in de wijkteams

Als professionals in de zorg kun je te maken krijgen met een prikaccident. Prikaccidenten vormen een risico voor overdracht van virussen zoals hiv, het hepatitis B- en C-virus. Om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te beschermen, is er een nieuwe Europese wet aangenomen die het werken met een veilig naaldsysteem verplicht. Een veilig naaldsysteem heeft een ingebouwde beveiliging. ‘Recappen’ (dop terugplaatsen op de naald) is niet meer toegestaan. Het is de bedoeling dat alle medewerkers van Icare vanaf 1 januari 2015 met de veilige naaldsystemen gaan werken om prikaccidenten te voorkomen en aan de nieuwe wet te voldoen.

 

Via je wijkverpleegkundige of teamcoach ontvang je meer informatie over het werken met veilige naalden en wat er precies van de (wijk)teams verwacht wordt. Als zorgmedewerker kun je namelijk veel doen om je eigen gezondheid en veiligheid te vergroten. De verantwoordelijkheid voor een juist gebruik van veilige naaldsystemen ligt mede bij jezelf. Zo is het van belang dat je de veilige naaldsystemen en naaldbekers volgens de instructie gebruikt.

Er zijn gedrukte instructiekaarten beschikbaar die via de secretariaten verspreid zullen worden. Ook op intranet is meer informatie te vinden over het werken met veilige naalden. Ieder wijkteam is zelf verantwoordelijk om het werken met veilige naalden in te voeren. Klik hier voor de pagina veilige naalden.

 

Heb je vragen over het gebruik van de veilige naaldsystemen? Dan kun je contact opnemen met de diabetesverpleegkundige, je collega’s van de vakgroep diabetes of met de collega’s uit het Specialistisch Team.

 

Informatie over het werken met veilige naaldsystemen in de intramurale instellingen volgt zo spoedig mogelijk.

Nieuwsbrieven 2 en 3 over veranderingen in de zorg zijn uit!

Link: 4730

Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in de zorg, ook voor wijkverpleegkundigen. Daarom informeert Icare V&V haar wijkverpleegkundigen regelmatig over de veranderingen. Dat doen we onder andere met speciale nieuwsbrieven.

In september hebben we de eerste nieuwsbrief voor wijkverpleegkundigen uitgebracht, waarin we de belangrijkste veranderingen op een rij hebben gezet. Inmiddels is er meer duidelijk geworden over de veranderingen in de zorg en hoe Icare daarop inspeelt. Daarover lees je in de tweede nieuwsbrief (november). Zo heeft Icare een scholingsprogramma ‘Verpleegkundige Indiceren’ ontwikkeld en worden de zeven prestaties van Verpleging en Verzorging in de zorgverzekeringswet toegelicht.

Informatiebijeenkomsten en scholingen in derde nieuwsbrief
In de derde nieuwsbrief (december) lees je meer over informatiebijeenkomsten die we organiseren in de rayons, kun je je aanmelden voor de scholing Vakbekwaam indiceren (uiterlijk 10 december) en geven we jou antwoord op veelgestelde vragen.

Klik hier voor de tweede nieuwsbrief voor wijkverpleegkundigen (nr.2, november 2014)
Klik hier voor de derde nieuwsbrief voor wijkverpleegkundigen (nr.3, december 2014)

n.b.: Werken de linkjes in het document niet? Dat kan liggen aan de PC-werkomgeving van Icare. Als je de nieuwsbrief doorstuurt naar jouw privé mailadres en hem thuis opent, werken de linkjes wel.
 
De nieuwsbrieven voor wijkverpleegkundigen zijn ook te vinden op de intranetpagina Veranderingen in de zorg (kijk bij Organisatie>Veranderingen in de zorg).

Hoe vertel ik het de klant

Misschien denk je: hoe moet ik al die veranderingen aan de klant uitleggen. In dat geval hebben we een folder voor je beschikbaar, die je kunt gebruiken om met je klant over de veranderingen te praten. Er zijn 2 folders: een folder Verpleging en Verzorging en een folder Thuisbegeleiding.

Je kunt deze folder printen om mee te nemen, maar je kunt ook exemplaren bestellen bij communicatie@icare.nl.

Het is mogelijk om je folder ook team-eigen te maken. Op de achterkant van de plaatsen we dan locale informatie. Voorbeelden hiervan kun je zien bij deze folder over Verpleging en Verzorging of bij deze folder over Thuisbegeleiding. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met communicatie@icare.nl. We zullen dan samen de team-eigen of gemeente-eigen informatie toevoegen.

 

 

 

Afbeelding: Nieuwsbrief_2015cover

Icare & Excellente Zorg

 

Bij Icare zijn we al een tijdje op weg naar Excellente Zorg. Bijna iedereen is het woord en het logo wel eens tegengekomen maar wat het precies is en waar het voor staat is niet altijd duidelijk. Onder dit kopje zie je de komende tijd in de rayon nieuwsbrieven praktijk voorbeelden van Excellente Zorg. Om iedereen te inspireren die dagelijks, vanuit passie voor de zorg, onze klanten bezoekt.

 

Afgelopen donderdagavond 20 november kwam de Expertgroep Excellente zorg bij elkaar in Zwollw met een groot deel van de vertegenwoordigers uit de verschillende rayons. Op de agenda stond het onderwerp: Shared Governance.

 

Een moeilijk engels woord voor de ‘zeggenschapsstructuur’, waar Icare met wijkverpleegkundigen uit alle rayons aan bouwt. Misschien heb je er al eens van gehoord. Er zijn inmiddels twee kwaliteitsonderwerp-groepen aan het werk, ieder met verpleegkundige vertegenwoordigers uit alle rayons: Medicatieveiligheid en het Zorgdossier. In deze groepen zijn het de wijkverpleegkundigen die besluiten nemen over deze onderwerpen en die vervolgens samen met de rayonmanager en de teamcoaches in hun rayon verantwoordelijk zijn voor het goed invoeren van de genomen besluiten. Bijvoorbeeld: De zorgdossiergroep heeft besloten dat de zorgplannen 2x per jaar getoetst zullen worden (of vaker als een rayon dat nodig vindt), de medicatieveiligheidsgroep heeft besluiten genomen over de dubbelcheck. Er gaan in 2015 nog meer groepen van start om zodoende zeggenschap over vakinhoudelijke onderwerpen steeds meer bij de verpleegkundigen te leggen en daarmee dicht  bij jullie als teamleden.

 

Op de intranetpagina Excellente Zorg is een plek ingeruimd voor de kwaliteitsgroepen, per 01-01-2015 zal hier alle informatie van deze groepen te vinden zijn. Agenda’s, deelnemerslijsten, notulen, besluitenlijsten en documenten met veelgestelde vragen. Leuk om nu al eens te checken wie vertegenwoordigers zijn in jouw rayon. Heb je vragen of onderwerpen die behandeld moeten worden in deze groepen dan kun je je rayonvertegenwoordiger mailen of bellen. Hij/zij zal je vraag zo nodig inbrengen in de groep. Je vraag en het antwoord worden zodoende zichtbaar voor alle medewerkers van Icare.

 

Cilleke van der Velde, Programmaleider Excellente Zorg

Afbeelding: InBeweging_ExcellenteZorg

Nieuws vanuit Icare Ledenvereniging

Nieuw telefoonnummer ledenvereniging
Vanaf 1 december heeft de ledenvereniging een nieuw telefoonnummer: 088 – 383 20 00!
De introductie van het nummer naar leden wordt meegenomen in de jaarmailing (vanaf 9 december). Zowel op de ledenpas, in het ledenblad als in de ledengids wordt het nieuwe telefoonnummer vermeld. Begin 2015 worden alle communicatiemiddelen van de ledenvereniging aangepast met het nieuwe telefoonnummer. Het huidige 0900-nummer blijft in 2015 nog bestaan. Binnenkomende gesprekken kosten de beller € 0,40 per gesprek.

Ledengids 2015
Half december ontvang je de ledengids, je ledenpas 2015 en de wintereditie van het ledenmagazine. Het ledenaanbod wordt volgend jaar wat gewijzigd. Nieuw is ‘uitleen van de scootmobiel’ en ‘korting bij Medipoint’. Je leest het totale aanbod in de ledengids. De ledengids verschijnt in 2015 niet meer in regionale versies. Voor het hele Icare werkgebied is er dus één gids. De ledenmagazines blijven wel op regio ingedeeld. Je leest daarin leuke activiteiten en acties in jouw omgeving.

De ledengids bestel je via het bestelformulier op intranet http://intranet.espria.nl/ledenvereniging/werk-en-proces/formulieren/bestelformulierLV/ of bij jouw accountmanager. De nieuwe gidsen en magazines zijn vanaf december ook online te bekijken op het intranet van de ledenvereniging.

Contributie en tarief Klusbus in 2015
De contributie van het lidmaatschap blijft in 2015 voor alle labels gelijk: € 19,50. Het tarief van de Klusbus wordt verhoogd met één euro, naar € 16,- per uur. De voorrijkosten blijven ongewijzigd.

Winterklusbus: meld je klus aan
Heb jij je winterklus al aangemeld? Als lid van de ledenvereniging kun je in de winterperiode de Klusbus inschakelen voor extra grote klussen, de zogeheten 'winterklus'. Dit zijn grotere klussen die maximaal één dag duren. Zoals sausen van een plafond of laminaat leggen in de slaapkamer. Het tarief van de Klusbus is € 16,- per uur. Benieuwd of de winter Klusbus jou of je klant kan helpen? Kijk voor meer informatie op www.ledenvereniging.nl/klusbus 

Huishoudelijke hulp
Heeft jouw klant huishoudelijke hulp nodig? Denk dan eens aan het aanbod van de ledenvereniging.
Wie lid is en iemand zoekt die regelmatig de ramen lapt, strijkt of de vloer dweilt kan huishoudelijke hulp via de ledenvereniging regelen. Het lid geeft aan wat de wensen zijn en de ledenvereniging neemt contact op met een particuliere dienstverlener. Samen wordt een dag en geschikt tijdstip afgesproken. Kosten van € 13,50 tot € 15,50 per uur. Kijk voor meer informatie op www.ledenvereniging.nl/huishoudelijkehulp

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Icare V&V rayon <eigen rayon naam> en wordt verspreid onder alle medewerkers uit dit rayon.

 

Redactie: <vul redactieleden in>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient uiterlijk <datum> binnen te zijn bij de redactie. Dat kan per mail via <vul e-mail in> of via je teamcoach.

Volgende uitgave <datum>