zoeken
Lettertype: A A A

De zorgsector verandert,
wij veranderen mee

Directiememo maart 2014

De zorgsector verandert, wij veranderen mee

2014 is ingeluid. Waar velen goede voornemens alweer hebben laten varen, krijgen ze bij ons steeds meer handen en voeten. Hoe? Dat lees je bij de 7 sporen. Terugkijkend naar 2013 hebben we veel bereikt en stappen richting ons gewaagde doel gezet. Teams worden zelfstandiger. Kleinschalig wonen in een huiselijke omgeving krijgt steeds meer vorm. Mensen komen graag bij ons werken en klanten doen graag een beroep op ons. En zowel voor gemeenten en zorgkantoren als voor huisartsen en ziekenhuizen zijn we een betrouwbare samenwerkings- en sparringpartner.

 

2013 was een jaar met onzekerheid. Het voortdurende wachten op besluitvorming door de overheid en het daardoor niet kunnen geven van duidelijkheid aan medewerkers is en blijft lastig. Juist omdat we zien en horen wat het met iedereen doet. Wij hopen dat er dit eerste kwartaal meer duidelijkheid komt.

 

Verbijstering, boosheid en frustratie was er in 2013 ook. Over hoe we in een groot aantal situaties omgaan met onze kwaliteit van zorg. Dat we weten hoe het moet, daarover afspraken met elkaar hebben gemaakt, maar dat vervolgens niet waarmaken. De intenties zijn goed. Daar is geen twijfel over. Maar intenties zijn niet genoeg. Het gaat om het resultaat, om wat je doet. Het gaat om ‘weten’ dat het goed is, niet ‘denken’ dat het goed is. Anders lopen mensen risico’s. Medewerkers en klanten. Dat willen we niet en dat kan en mag ook niet. 2014 wordt dan ook het jaar van ‘echt weten hoe het zit’. Van doorvragen, meten en toetsen. Van problemen niet laten liggen maar oplossen. Ons streven moet verder gaan dan de kwaliteit van zorg weer op orde brengen. Het gaat erom dat we het op orde houden.

 

Kijkend naar de trends voor 2014 leren we van gerenommeerd trendwatcher Adjied Bakas dat tijden van crisis tijden van bewustwording en snelle verandering naar nieuwe concepten zijn. Het zijn tijden van innovatie, waarin degenen die in staat zijn flexibel mee te bewegen en bij te dragen aan de verandering, overleven en succesvol zijn. Dat geldt ook voor de zorg. De samenleving verandert. Net als de behoeften van mensen. De vraag is hoe veranderen wij mee? Zijn we flexibel en lenig genoeg om te innoveren. Om ambassadeur van de nieuwe tijd te worden. Om in plaats van zorgen voor, te zorgen dat! Daar ligt onze grootste uitdaging. Een uitdaging die wij dit jaar graag met jullie aangaan.

 

Bert en Gert

Afbeelding: IMG_0162b

2014 Belangrijk overgangsjaar

Afbeelding: verbinding2

2014 Belangrijk overgangsjaar


Als het aan het kabinet ligt gaat er veel veranderen in 2015: zorg moet erop zijn gericht dat mensen langer thuis kunnen wonen. De zorg moet wijk- en buurtgericht worden georganiseerd en mensen kunnen pas terecht in een verpleeghuis als zorg thuis echt niet meer verantwoord kan.

Dat maakt 2014 tot een belangrijk overgangsjaar, waarin goede afspraken met gemeenten, zorgkantoren en lokale samenwerkingspartners als huisartsen, transferverpleegkundigen essentieel zijn.

Wat komt erop ons af? Klik hier

Wetsvoorstel WMO voor behandeling naar Tweede Kamer

Tweederde van de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is het niet eens met de kabinetsplannen. Het bestuur kwam met een pleidooi voor uitstel of afblazen van de overheveling van zorgtaken naar de WMO. Staatsecretaris van Rijn heeft hierop gereageerd. Vooralsnog worden de inspanningen om begin februari 2014 een gezamenlijk transitieplan gereed te hebben, en het wetsvoorstel Wmo 2015 in juli 2014 in het Staatsblad te publiceren, met kracht voortgezet.

 

Meer weten? Klik hier.

Dagactivering in Veluwe Noord en Zuid verandert

In Veluwe Noord en Zuid organiseerde Icare tot op heden ook dagactiveringsactiviteiten voor klanten.

De afgelopen periode hebben we daarbij te maken gekregen met bezuinigingen op tarieven voor het vervoer en hogere eisen die worden gesteld aan de medewerkers. Ook voor de toekomst komen er verdergaande bezuinigingen aan. Vandaar dat is onderzocht hoe we daar goed mee om kunnen gaan.

Streven is ervoor te zorgen dat klanten toch gebruik kunnen blijven maken van vormen van dagactivering. Hiervoor gaan we in gesprek met andere aanbieders van dagactivering in Harderwijk, Ede en Barneveld die eigen huisvesting hebben voor dagactivering en een groot netwerk aan vrijwilligers, waardoor zij de bezuinigingen beter kunnen opvangen.

 

Meer weten? Klik hier

 

Drentse huizen geven nader invulling aan Beschermd wonen

In de Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen vordert de overgang naar Beschermd wonen gestaag. Het doel is om in kleinschalige woongroepen met een prettige huiselijke sfeer belevingsgerichte zorg te bieden aan mensen. Een verandering die aansluit bij de veranderende zorgbehoefte van bewoners. Mensen komen pas in een verpleeghuis als thuis wonen niet meer verantwoord kan. Ze hebben vaak meer en zwaardere zorg en begeleiding nodig. Met Beschermd wonen kan beter in die zorgbehoefte worden voorzien en ervoor worden gezorgd dat mensen zich prettig voelen en zoveel mogelijk kunnen leven, zoals ze dat altijd gewend zijn geweest.

 

Een verandering die vraagt om een andere manier van werken in een andere organisatiestructuur en teamsamenstelling. Hoe? Lees verder.

De ontwikkelingen op de sporen

7 Sporen gericht op de toekomst

  1. Succesvolle wijkteams
  2. Ontzorgen, met onze visie op zorg
  3. Vereenvoudiging processen
  4. Nieuwe inrichting van de organisatie
  5. Extern WMO
  6. Extern ZVW
  7. Intramuraal

Spoor 1 t/m 4

In de rayons zijn er her en der startbijeenkomsten met teams geweest. Deze teams gaan de standaarden die zijn ontwikkeld in spoor 1,2 en 3 als eersten in de praktijk benutten. In januari is hiervoor een totaalprogramma ontwikkeld met ondersteunende hulpmiddelen, zoals 0-metingen, toolkits en trainingen. Meer weten? Klik hier.

 

Klik hier voor het totaalprogramma en ontdek hoe de 7 sporen in het traject met elkaar verbonden worden.

 

Zodra de maatregelen van de overheid definitieve vormen gaan aannemen, zullen die samen met de ervaringen van de teams leiden tot de inrichting van een nieuw Icare.

 

Spoor 5

Er is een presentatie gemaakt voor gemeenten, waarin helder wordt wat Icare te bieden heeft en waar onze meerwaarde ligt voor de gemeente. Onze visie en de rol van de wijkverpleegkundige zijn hierin erg belangrijk. Ook is een gezamenlijk project met de Ledenvereniging gestart om ervoor te zorgen dat alle Icare medewerkers het aanbod van de ledenvereniging kennen en in hun advisering naar klanten ook gebruiken. Verder wil de Ledenvereniging nieuwe diensten ontwikkelen op signalen van Icare medewerkers vanuit de wijk.

 

Spoor 6

In dit spoor is de focus gelegd op het verkrijgen van inzicht in de samenwerking van Icare met huisartsen en ziekenhuizen, om van daaruit te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over de ontwikkelingen in dit spoor.

 

Spoor 7

De Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen maken een verandering naar Beschermd wonen door, waarover in het bovenstaande meer is geschreven.

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben. Dan kun je daarvoor terecht bij je leidinggevende. Heb je verbetertips of ideeën voor deze nieuwsbrief, laat het dan weten aan Inge Lups, i.lups1@icare.nl.

Icare V&V, Afdeling communicatie
Inge Lups, communicatieadviseur | 06 22 69 49 93 | i.lups1@icare.nl