zoeken
Lettertype: A A A

De zorgsector verandert,
wij veranderen mee

Directiememo november 2014

De zorgsector verandert, wij veranderen mee

Er komt steeds meer duidelijkheid over de veranderingen in de zorg. Burgers worden volop via de media geïnformeerd. Ook de contouren van het nieuwe Icare worden steeds meer helder. Graag informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen.

 

De komende tijd wordt de ondersteuning voor de intramurale huizen verder ingericht.

 

In september is de pilot met de wijkservicepunten afgerond. Meer informatie over de resultaten en het vervolg lees je verderop in deze nieuwsbrief.

 

Tot slot nemen we jullie graag mee in hoe Icare vanuit Shared Governance invulling geeft aan kwaliteit van zorg.

 

Bert Hogeboom en Gert Leeftink

Afbeelding: IMG_0162b

Op weg naar de nieuwe organisatie

Icare heeft een plan gemaakt voor hoe de staf en ondersteunende diensten van Icare eruit moeten gaan zien. Helaas is de gewenste formatie nog niet bereikt. Als gevolg hiervan is er een voorgenomen besluit dat de wijkteamondersteuners en medewerkers van de klantenadministratie boventallig gaan worden. De collega's waar dit voor geldt, zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Op 21 november gaat het ontwerp met een uitwerking van de personele gevolgen voor advies naar de OR. Mede afhankelijk van het  advies volgt verdere besluitvorming en kan een en ander in werking worden gezet.

 

Meer weten? Vanaf 21 november staan de documenten op intranet.  Je vindt de informatie bij werk en proces, personeelszaken, reorganisaties.

 

Inrichting ondersteuning intramuraal

In de Drentse verpleeg- en verzorgingshuizen is de omslag naar beschermd en kleinschalig wonen ver gevorderd. Vrijwel alle medewerkers zijn in hun nieuwe functies aan de slag.

 

Om de besturing van de Drentse rayons en de inrichting van de intramurale ondersteuning efficiënter te maken is een voorstel gemaakt. Ook voor de behandeldiensten gelden grote veranderingen door de transitie in de zorg. Voor de inrichting daarvan is tevens een plan opgesteld. Beide plannen zijn nu ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschap.

 

Klik hier voor de documenten.

 

Wijkservicepunten krijgen vorm

Het wijkservicepunt (WSP) is in juli 2014 van start gegaan als pilot om te onderzoeken en uit te proberen hoe we binnen Icare de wijkteams zo goed mogelijk kunnen faciliteren met eenvoudige, gestandaardiseerde processen. In september is de pilot afgerond. Sindsdien hebben de medewerkers in het WSP van Veluwe Noord en Zuid verder invulling gegeven aan de werkwijze en de standaardisatie van processen. Een voorstel voor de doorontwikkeling en implementatie van WSP's is ter advisering voorgelegd aan de OR. Vanaf 21 november is dit voorstel ook te vinden op intranet.

 

Kwaliteit van zorg vanuit Shared Governance

Binnen Icare krijgen de zorgprofessionals in samenspraak met het lijnmanagement steeds meer de zeggenschap over de beroepsuitoefening. Dat betekent dat kwaliteitsthema’s steeds vanuit de professional en het vak worden beoordeeld. Op basis daarvan worden de beroepsstandaarden en richtlijnen ontwikkeld. Het afgelopen jaar is een start gemaakt met de invulling van Medicatieveiligheid. Een aantal lijnmanagers heeft zich samen met wijkverpleegkundigen gebogen over het thema, wat teams daar zelf in kunnen doen, wat er aan ondersteuning nodig is en wat verbetermogelijkheden zijn. Inmiddels worden ook de thema’s zorgmap, overdracht, hygiëne, visie op zorg en veilig melden van incidenten opgepakt.

 

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

Icare V&V, Afdeling communicatie
Inge Lups, communicatieadviseur | 06 22 69 49 93 | i.lups1@icare.nl