zoeken
Lettertype: A A A

De zorgsector verandert,
wij veranderen mee

Directiememo november 2014

De zorgsector verandert, wij veranderen mee

Er komt steeds meer duidelijkheid ten aanzien van de toekomst van de zorg. Het overheidsbeleid begint dusdanig helder te worden, dat wij verder invulling gaan geven aan hoe Icare er extramuraal uit gaat zien. Dat heeft geleid tot de volgende richting. In het onderstaande informeren we je nader hierover. Deze richting wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de medezeggenschap; OR en Cliëntenraad. Op basis daarvan volgt definitieve besluitvorming.

 

Achtergrond

Het afgelopen jaar zijn op basis van de ontwikkelingen in de zorg verschillende scenario's onderzocht en doorgerekend. Met als belangrijke doelstelling het zoveel mogelijk voorkomen van ontslagen die te maken hebben met deze veranderingen. De Icare visie is daarin ons fundament en de volgende uitgangspunten staan centraal:

- We werken vanuit de visie op zorg

- Succesvolle wijkteams vormen de kern van Icare

- De invulling en omvang van staf- en leidinggevende functies wordt bepaald door: wat de teams nodig hebben en wat er voor de externe verantwoording (financiers van zorg), de zorginkoop (marketing- en verkoop) en innovatie nodig is.

 

Onze richting: Reorganisatie voorkomen waar het kan!

In het proces naar succesvolle wijkteams is het afgelopen jaar gaandeweg duidelijk geworden wat Icare nodig heeft om in de toekomst succesvol goede zorg te kunnen blijven bieden. Het veranderen en verdwijnen van functies daarin, hoe moelijk ook, is onontkoombaar gebleken. Gedurende het proces naar succesvolle wijkteams hebben we de afgelopen periode dan ook al afscheid genomen van een aantal mensen met tijdelijke contracten en van mensen die de pensioenleeftijd naderen. Daarnaast hebben een aantal collega's waarvan functies gaan verdwijnen of inhoudelijk veranderen in overleg met hun leidinggevende de keuze gemaakt om Icare te verlaten. Ook de komende tijd zullen we afscheid van een aantal mensen moeten gaan nemen.

 

De komende weken gaan de managers in gesprek met mensen waarvan de functie verdwijnt of inhoudelijk verandert. Dat kan iedereen zijn met een lijn- of staffunctie. Op basis van individuele gesprekken gaan ze proberen te komen tot goede afspraken. Ook rondom vertrek en de begeleiding naar ander werk.

 

Door de komende weken deze gesprekken te voeren, kunnen we een reorganisatie voor een aantal functiegroepen, waar nu sprake is van een overschot aan medewerkers voorkomen. Zoals we nu inschatten, zullen we daar voor de secretaresses en wijkteamondersteuners mogelijk niet aan ontkomen. Uiterlijk eind december hebben we daarover meer zekerheid en zal duidelijkheid worden hoeveel mensen boventallig worden en wie dat zijn.

 

Planning

Zodra het reorganisatieplan voor de lijn- en staffuncties naar de OR gaat, informeren wij iedereen daarover en komt het document ook beschikbaar op intranet.

 

Begin januari verwachten we iedereen helderheid te kunnen geven over de toekomst van zijn/haar functie binnen Icare. Streven is per 1 april de nieuwe organisatie te hebben staan.

 

We realiseren ons dat het wachten op duidelijkheid heel veel onrust en onzekerheid met zich meebrengt. Ook wij willen het liefst iedereen zo snel mogelijk meer duidelijkheid geven. Ons doel is zo zorgvuldig en slim mogelijk te handelen en de mogelijkheden die er zijn te benutten om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk banen kunnen behouden. Dat kost soms meer tijd, waardoor informatie wat langer op zich laat wachten. Wij streven er naar jullie altijd zo snel mogelijk te informeren en hopen daarin op jullie vertrouwen te mogen rekenen.

 

Bert Hogeboom en Gert Leeftink

Afbeelding: IMG_0162b

Icare V&V, Afdeling communicatie
Inge Lups, communicatieadviseur | 06 22 69 49 93 | i.lups1@icare.nl