zoeken
Lettertype: A A A

Nieuwsbrief Rayon Flevoland

juni 2014

Beste mensen

Bericht vanuit de portefeuille kwaliteit van zorg:
Afgelopen week zijn in alle teams 4 zorgplannen en zorgdossiers van klanten getoetst. Heel veel dank voor jullie inzet bij deze grote klus!

 

Het is prachtig om te horen en te zien hoe hard er gewerkt wordt om in de zorgplannen de visie op zorg tot uiting te laten komen en de dossiers(en daarmee de zorg) aan de kwaliteitseisen te laten voldoen.   
We maken in alle teams grote stappen in het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg die we verlenen en kunnen dit nu ook inzichtelijk maken.
Dat is een belangrijke ontwikkeling in het werken naar onze rayondoelen en een groot compliment voor jullie allen!

Een terugkoppeling van de toetsing komt via de WV5en naar jullie terug; dit geeft jullie handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over verdere verbetering van de kwaliteit van zorg die jullie leveren.

Heeft jouw team alle zorgplannen in het nieuwe format klaar?  Om deze mijlpaal te vieren bieden we jullie graag een lunch of etentje aan, voor details hierover: vraag even aan je teamcoach.

 

 

Gia Wallinga
rayonmanager V&V Flevoland

Wijkverpleegkundigen Flevoland maken verbinding

Op donderdag 22 mei kwamen alle wijkverpleegkundigen van rayon Flevoland bijeen in Lelystad om de visie op zorg te delen met hun collega’s en zorgrelaties. Want een goede verbinding in de wijk komt de klant ten goede en maakt ons werk effectiever. Tijdens deze dag werd die verbinding gezocht met partners in de wijk.

klik hier voor het volledige verslag

Team Icare rayon Flevoland fietst mee voor het goede doel

Zaterdag 12 april vond er in Flevoparq in Dronten een sportief evenement plaats voor een goed doel. Drie sportscholen uit de gemeente Dronten organiseerde een Cycle Event  onder het motto  “samen bundelen we onze krachten voor Stichting ALS”.

Klik hier voor het volledige verslag.

Julia Bobeldijk
Wijkverpleegkundige V&V Biddinghuizen

Landelijke klanttevredenheidsmeting binnenkort van start

Elke dag werken we aan goede zorg en tevreden klanten. In de maanden mei en juni vindt weer het landelijke onderzoek plaats naar de tevredenheid van onze klanten. De zogenaamde CQ-meting. Dit keer is het uitsluitend een extramurale meting. Deze meting bestaat uit vragenlijsten die klanten invullen. Mensen nemen vrijwillig deel en de gegevens worden anoniem behandeld. ARGO Rijksuniversiteit Groningen voert het onderzoek uit. De uitkomsten komen beschikbaar op internet. Onze klanttevredenheid kan dan vergeleken worden met de scores van andere zorgorganisaties.

 

Wat hebben wij aan het onderzoek?

De resultaten helpen ons om onze zorg verder te verbeteren. Daarnaast zijn de uitkomsten bepalend voor de financiële vergoeding die Icare krijgt voor haar zorgverlening. Daarom zijn goede resultaten op de CQ-meting ook zo belangrijk. Er hangt veel af van een bovengemiddelde klanttevredenheid.

 

Goede voorbereiding is het halve werk

Om één en ander goed te laten verlopen, worden een aantal dingen voorbereid. Uit ieder rayon worden 110 klanten steeksproefsgewijs geselecteerd. Zodra bekend is wie dit zijn, ontvangen de betreffende teams daarover informatie én tips over wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat klanten de vragenlijsten invullen en inzenden. Binnenkort benadert de afdeling Kwaliteit de contactpersonen in elk rayon die meewerken aan de voorbereiding van de meting.

 

 

 

Nieuws vanuit Hospice Dronten

 

Naar aanleiding van de laatste wens van een van de gasten van het Hospice werden er twee artikels gepubliceerd.

Onderstaand een link naar een artikel in het AD over haar dagje met de Stichting Ambulance Wens. In de tweede link een verslag van haar dochter.

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/3621503/2014/03/24/Laatste-wens-kankerpatiente-nieuwe-Rotterdam-CS-zien.dhtml

http://www.ambulancewens.nl/wensen/2014/03/142-een-onvergetelijke-dag

Hartelijke groet,

Agnes Goldenbeld
Algemeen coördinator / manager a.i. Hospice Dronten


 

Stand van zaken reanimatiebeleid

Hierbij de laatste stand van zaken omtrent reanimatie:

 

 

  • Vanuit een van de teams binnen Icare V&V kwam de volgende vraag: Of er voorop de zorgmap een herkenbaarheidssticker kan komen voor klanten die een NTBR beleid hebben.

Lees meer.

Excellente Zorg

Hulpmiddelenwijzer van Vilans

Op Intranet staat sinds een tijdje een stuk over de hulpmiddelenwijzer van Vilans en de link er naar toe.  http://intranet.espria.nl/icare-venv/nieuws/nieuws/8642930/

 

 

Cilleke van der Velde
Programmaleider Excellente Zorg Stichting Icare
Tel: 06 10118076
C.Veldevander@icare.nl
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

 

Medewerkers langer dan 6 weken ziek - over naar OE 106001

 

 

 

Op 27 mei jl hebben we het besluit genomen dat collega’s die langer dan zes weken ziek zijn administratief geplaatst zullen worden in OE 106001. In praktische zin verandert er niets voor jullie. Wel hebben jullie hierdoor als team de mogelijkheid om beter te sturen op de cijfers.
Als de betreffende collega weer hersteld is zal zij/hij weer administratief in de ‘oude’ OE geplaatst worden. Om dit financieel op te vangen wijzigt de norm van gezondheid, per team zal deze van 4,3% naar 1,25% verlaagd worden.
Dit kan niet aangepast worden in het dashboard, dus weet dat dit wel voor jullie als norm geldt. Indien er nog vragen zijn kun je deze stellen aan je teamcoach of haar vervanger.

Teamcoaches Flevoland
Jaska Aerts, Irene Kos, Monique Nouwen en Foke Sweers

Inloopspreekuur bedrijfsarts voor werknemers:

Sinds oktober 2013 zijn er inloopspreekuren bij de bedrijfsarts. Je kunt van dit spreekuur gebruik maken als je zonder tussenkomst van je leidinggevende of de HR-adviseur een gesprek wilt aangaan met de bedrijfsarts. Hoewel Icare belang hecht aan het standpunt dat werknemer en leidinggevende samen in gesprek blijven, wil Icare wel haar werknemers de optie bieden van het inloopspreekuur.

De inloopspreekuren worden doorgaans op de tweede en de vierde maandag van de maand gehouden. Hiervoor is steeds 45 minuten beschikbaar van 15:15 uur tot 16:00 uur. Je kunt zowel op fysiek consult gaan bij de bedrijfsarts of gebruik maken van de mogelijkheid tot een telefonisch consult. De bedrijfsarts is te bereiken op 0522-273692.

Locatie: Nunspeet, Stationsplein 18A, kamer 1.12. Telefoonnummer: 0522-273692.

 

Data:
maandag 23 december 15:15 – 16:00 uur;
maandag 13 januari 15:15 – 16:00 uur;
maandag 27 januari 15:15 – 16:00 uur.

Voor dit spreekuur is geen planningsagenda beschikbaar aangezien het een mogelijkheid betreft zonder voorafgaande afspraak of tussenkomst van je leidinggevende of de HR-adviseur. Je kunt gewoon plaats nemen in de wachtkamer van de bedrijfsarts te Nunspeet (1e etage) en wachten totdat de bedrijfsarts aangeeft dat het inloopspreekuur van start gaat. Hierbij geldt het uitgangspunt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. (Reis)tijd en reiskosten zijn voor eigen rekening.

In elke nieuwsbrief hopen wij de data van de inloopspreekuren te vermelden.

Tabitha Verduijn-van Tilburg
HR-adviseur

t.verduijn@icare.nl

Icare V&V & Icare Ledenvereniging

 

Het speelveld van ons werk verandert ingrijpend, dat weet iedereen ondertussen wel. Maar onze klanten en leden hebben nog geen duidelijk idee van wat hen te wachten staat in 2015. Ook voor medewerkers zijn het onzekere tijden. Geen tijd om achterover te leunen en af te wachten wat er allemaal op ons afkomt! Tijd om vooruit te kijken en direct en proactief aan onze omgeving te laten weten waar we mee bezig zijn.

lees meer.

Toegang intranet

Op zoek naar het zorgverleningshuis, diverse documenten of het laatste Icare nieuws? Je vindt het op intranet.

 

Hoe kom je daar?
Ga naar http://intranet.espria.nl 

 

Bij Domein\gebruikersnaam vul je in: concern\icare
Bij Wachtwoord vul je in: uitROEPteken! 

Met dezelfde gegevens kan je ook inloggen in het protcollenboek. 

Heb je alsnog problemen?
Stuur een berichtje naar Team Communicatie via communicatie@icare.nl en we helpen je zo spoedig mogelijk!

Problemen met je telefoon?

Ondervind je problemen met je telefoon, neem dan meteen contact op met je WTO'er. Die kan ervoor zorgen dat dit zo snel als mogelijk wordt opgelost. Dit scheelt iedereen uiteindelijk veel werk.

Niet doormodderen, gewoon bellen!

Telefoonnummer: 0522-273127.

 

 

Jaska Aerts

Teamcoach V&V Flevoland

06-22371758

Handige telefoonnummers

HR-adviseur

Tabitha Verduijn-van Tilburg
06-12887895

Bij vragen rondom inloggen op YouForce

E-mail:    helpdeskdss@espria.nl
Telefoonnummer:     0522-279199

Personeelsbeheer
(0522) 27 33 01

Vertrouwenspersoon Icare
Charisma Bijlenveld
06-46153934

Bedrijfsarts
Yvonne de Graan
y.degraan@icare.nl
 

Ledenvereniging
0900 41 42 434 (€0,10 p.m.) voor al uw vragen  over producten en diensten van de Ledenvereniging.
service@ledenvereniging.nl    www.ledenvereniging.nl
Leefwinkel/Medipoint:    De Plaats 1, Lelystad;  (0320) 75 26 50

 

Adviespunt Huiselijk Geweld, Contactpersoon Flevoland
(0522) 27 96 74 (tijdens kantooruren) of via de Zorgcentrale (0900) 83 33

Wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld: ouderenmishandeling, kindermishandeling, partnermishandeling of ontspoorde zorg, blijf daar dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met de aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld. 


Sociale wijkteams Lelystad

Lelystad Zuidwest
Centrum, Botter, Tjalk, Schoener, Landstrekenbuurt, Hollands Hout, Lelystad Haven, Noordersluis en Warande.
Vanuit Icare: Stijn van der Vegt: 06-23897072
Coördinator: Hans Thorig, E-mail: h.thorig@welzijnlelystad.nl
Telefoon: 0320- 279330

 

Lelystad Noordwest
Bolder en Kustwijk
Vanuit Icare: Anneke van der Knaap: 06-2807002
Coördinator: Koos Essenstam/ Marco van Driel, E-mail: m.vandriel@welzijnlelystad.nl
Telefoon: 0320-228866

 

Lelystad Zuidoost
Boswijk, Waterwijk en Landerijen
Vanuit Icare: Heleen van der Staaij: 06- 30132878
Coördinator: Elleke Leijten, E-mail: e.leijten@welzijnlelystad.nl
Telefoon: 0320-278151

 

Lelystad Noordoost
Atol en Zuiderzeewijk
Vanuit Icare: José Volkerink: 06-30296513
Coördinator: Cor Kuipers, E-mail: c.kuipers@welzijnlelystad.nl
Telefoon: 0320-279335

Webredacteur

Heb je informatie die je graag op intranet zou willen zetten? Kun je informatie op intranet niet vinden? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn van het intranet om jou project te promoten of kennis te kunnen delen? Mail dan met
Marleen de Roo
m.deroo@icare.nl.
of bel 0522 27 93 77

 

Colofon

Nieuwsbrief Icare Thuiszorg Flevoland V&V is een uitgave van rayon V&V Flevoland en wordt verspreid onder alle medewerkers van V&V Flevoland.

Redactie: Betty Meinders

Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient uiterlijk 15 januari 2014 binnen te zijn bij de redactie. Dat kan per mail via b.meinders@icare.nl of via je teamcoach.

Volgende uitgave eind januari 2014