zoeken
Lettertype: A A A

Nieuwsbrief Zichtbare Schakel

juni 2014

Voorwoord

De thuiszorg is regelmatig in het nieuws. De rol van de wijkverpleegkundige en het team wordt steeds belangrijker. Het werk van de (wijk) verpleegkundige of verzorgende bestaat niet alleen uit het uitvoeren van een indicatie maar omvat veel meer. Zij is in staat om de bewoners in de wijk te motiveren en te stimuleren en hen weer in hun eigen kracht te zetten. Maar ook op het gebied van preventie speelt ze een belangrijke rol. Zij is de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Samenwerken met andere partners uit de wijk zoals huisarts, fysio of diëtist  is een belangrijk onderdeel.  Dit alles is waar de “Zichtbare schakels ” binnen Icare de laatste jaren aan gewerkt hebben. De afgelopen maanden heb ik in de wijk Zwolle Zuid gewerkt als wijkverpleegkundige voor het project “de Zichtbare schakel”. De kennis en ervaring die ik hiermee heb opgedaan wil ik graag met jullie delen. In deze nieuwsbrief is te lezen hoe ik dat gedaan heb. En hoe de werkzaamheden geborgd kunnen worden.

Inge Sieljes, wijkverpleegkundige voor het project "de Zichtbare schakel"

Visie op zorg

Visie op zorg

In de visie van Icare staat dat wij willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van de klant. We streven er naar om in 2015 voor klanten en medewerkers de natuurlijke eerste keuze te zijn.

In de visie op zorg staat hoe wij dat doen. Centraal staan kwaliteit van leven, zelfmanagement, preventie en de omgeving. Dit is de basis van ons werken.

Project Zichtbare Schakel

In opdracht van VWS is ZONMW in 2009 gestart met het landelijke programma: ”de Zichtbare Schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt.” Vanaf 2010 is Icare gestart met dit project o.a. in Zwolle, in de wijk Holtenbroek. Doel van de inzet van een wijkverpleegkundige als zichtbare schakel is bewoners uit haar wijk te motiveren, te stimuleren en hen weer in hun eigen kracht te zetten. Maar ook preventief speelt zij een grote rol. Zij legt verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Samenwerken met andere partners uit de wijk is daarin een belangrijk onderdeel.

 

De afgelopen jaren is er ingezet op:

  • Voorlichting gezondheid en leefstijl ( zowel groepsgewijs als individueel)
  • Preventieve huisbezoeken (naar aanleiding van signaal)
  • Aansluiten bij netwerken
  • Meedenken en vorm geven aan nieuwe samenwerkingsverbanden in de wijk
  • Gezondheidsmarkten organiseren
  • Intensiveren van contact met de huisartsen

De wijkverpleegkundige als spil in de wijk; laagdrempelig en zichtbaar.

Met dit programma is een belangrijke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van de verpleegkundige functie. Naast de reguliere taken in de zorgverlening zijn taken als coördinatie en regie, advisering en doorverwijzing, signalering en probleemanalyse op wijkniveau versterkt en/ of vernieuwd. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is er een nieuw beroepsprofiel gemaakt. In het expertisegebied van de wijkverpleegkundige staat beschreven hoe het nieuwe beroepsprofiel van de wijkverpleegkundige er uit ziet.

Klik hier voor het document 'Expertisegebied wijkverpleegkundige' van V&VN.

Geografische kaart Zwolle Zuid

Zwolle Zuid is verdeeld in 3 wijkteams: Zuid 1, 2 en 3. Om de grenzen van de wijk vast te stellen en specifieke aspecten zoals huisartsen, apotheken, wijkcentra erin op te nemen is er een geografische kaart gemaakt.

Klik hier om de geografische kaart van Zwolle Zuid te openen.

Geografische kaart Zwolle Zuid

Wijkanalyse Zwolle Zuid

Een wijkanalyse is een ‘kijkoperatie’in de de wijk. Wanneer je als team wijkgericht werkt is het goed om te  weten in wat voor soort wijk je werkt. Wanneer je kennis hebt van welke omgevingsfactoren invloed hebben op de gezondheid van de wijkbewoner kun je een bijdrage leveren aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van de klanten.

Buurt voor Buurt onderzoeken 2012 gemeente Zwolle
Hierin staan uitkomsten van een vragenlijst van de gemeente Zwolle. Deze lijst geeft een goed beeld hoe Zwollenaren hun buurt beleven. Ook wordt er gekeken naar leefbaarheid, veiligheid en het sociale component.

Klik hier voor een overzicht van de Buurt voor Buurt onderzoeken.

Om zelfredzaamheid op wijkniveau in kaart te brengen, kan je gebruik maken van de toolkit van het van Kleef instituut.

Klik hier voor de toolkit.

Sociale kaart Zwolle Zuid

Sociale kaart

De sociale kaart is een overzicht van organisaties, hulpverleners en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn in de wijk. Enerzijds is het doel om klanten te informeren en te adviseren over de mogelijkheden die er zijn in de wijk. Anderzijds heb je inzicht in welke organisaties van belang zijn in de wijk en vaststellen welke relaties je nog kunt intensiveren. We willen graag bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze klanten en dan kan de sociale kaart je helpen om verder te kijken dan alleen onze eigen mogelijkheden.

Klik hier voor de sociale kaart van Zwolle Zuid.

Klik hier voor een lijst met relevante telefoonnummers van o.a. huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en DISA's.

Herkenbaarheid en zichtbaarheid

Ladekast PR

Herkenbaarheid en zichtbaarheid in de wijk is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor de wijkverpleegkundige maar voor het hele wijkteam van Icare.  De wijkbewoners en andere organisaties in de wijk moeten je regelmatig “tegenkomen” om je te leren kennen en te onthouden. Door onder andere kalenders, flyers, bodywarmers, aanwezig te zijn op open dagen of persberichten kun je dit vergroten. Om herkent te worden is het goed om zichtbaar te zijn. Maar ook door samen te werken met ander organisaties in de wijk.

Er zijn dus diverse mogelijkheden om je zichtbaarheid te vergroten. Enkele voorbeelden:


In de ladekast op intranet vind je een schat aan informatie en ideeën voor PR.

Klik hier om naar de ladekast te gaan.

Hoe nu verder?

We zijn op weg en zitten midden in een proces waarin de wijkverpleegkundige opnieuw vorm krijgt.  Dat biedt veel kansen! De wijkverpleegkundige zal steeds meer haar vak in de volle breedte gaan uitvoeren. Samen met de cliënt, diens mantelzorger, hulpmiddelen, en andere hulpverleners de juiste zorg verlenen. Maar dat niet alleen. Ook de preventieve en signalerende functie is onderdeel van ons vak.

 

Als wijkverpleegkundige is het belangrijk dat je weet wat nodig is voor de mensen in je wijk en wat jij daar zelf voor nodig hebt. Het verpleegkundig beroep is meer dan alleen de individuele cliënt. Samenwerken tussen de verschillende zorg- en hulpverleners in de eerste lijn is ook een belangrijke rol. Als zichtbare schakel heb ik mij in Zwolle zuid vooral gericht op de  wijk en zijn bewoners.  De primaire rol  van de wijkverpleegkundige is en blijft die van de zorgverlener. Wanneer we naast de zorgtaken ook coordinerende en signalerende activiteiten uitvoeren en deze met elkaar verbinden, met andere woorden: de verbinding leggen tussen het sociale domein en het zorgdomein, dan voeren wij ons vak in de volle breedte uit.

 

Dát  is de uitdaging van de moderne wijkverpleegkundige.

Ik ben de uitdaging aangegaan... en jij?

Inge Sieljes, juni 2014


(Afbeelding: Nursing 2011, nr.6)

Afbeelding: JazusterNeezuster