zoeken
Lettertype: A A A

Nieuwe opzet medezeggenschap

Doe actief mee en stel jezelf kandidaat!

We zoeken bevlogen en betrokken medewerkers die zich in willen zetten voor de collega’s van Icare. Je moet daarvoor goed kunnen samenwerken, communiceren en analyseren. Verder ben je resultaatgericht en heb je gevoel voor wat er in de organisatie leeft.

Ook zoeken we kandidaten om mee te doen in satellietgroepen en in de werkgroepen OR. Elk rayon heeft een satellietgroep met een vaste samenstelling. De werkgroepen OR worden samengesteld uit de aangemelde kandidaten, op het moment dat de OR een specifiek onderwerp wil uitdiepen. Hiervoor zijn niet zozeer “verkiezingen” maar gaat het er meer om dat we een groep medewerkers vinden, die we de komende periode kunnen uitnodigen om actief mee te denken: structureel als lid van een satellietgroep, of incidenteel als lid van een werkgroep OR.

Het werk als OR lid, of lid van een satellietgroep of werkgroep OR is heel interessant werk. Je leert veel over de organisatie, je kunt écht invloed uitoefenen en er wordt in je persoonlijke ontwikkeling geïnvesteerd. In alle gevallen gaat het om betaalde uren. Je kunt ervoor kiezen om deze binnen of buiten je contract te doen.

Hoe stel je jezelf kandidaat

Je kunt je kandidaat stellen als je een half jaar in dienst bent bij Icare. Als je vakbondslid bent kun je je kandidaatstellen voor de OR via je vakbond. Als je geen lid van een vakbond bent, kun je je melden via orvvt@icare.nl of via deze link. Je ontvangt dan een zgn. bereidverklaring die je kunt invullen en insturen om je kandidatuur formeel te bevestigen. Op 15 mei sluit de termijn om je kandidaat te stellen.

Verkiezingen
Of er echt verkiezingen voor de OR gehouden worden, hangt af van het aantal kandidaten per rayon. Verkiezingen worden alleen gehouden als er meerdere kandidaten per rayon zijn en kan dus per rayon verschillen. Als er verkiezingen worden gehouden, ontvang je tussen 29 mei en 12 juni informatie over de kandidaten en de mogelijkheid om digitaal te stemmen. Ook ontvang je uitleg over het digitale stemmen en een toegangscode daarvoor. Met deze code kun je vanaf 12 juni (vanaf 9.00 uur) tot 19 juni (tot 17.00 uur) je stem uitbrengen.
Ben je afwezig en wil je toch stemmen, dan kun je tot 29 mei een volmacht aanvragen bij de verkiezingscommissie. orvvt@icare.nl.