zoeken
Lettertype: A A A

Uitnodiging Scholingscarrousel 2015

voor vig-ers en verpleegkundigen niveau 4 TIJZ

Hallo collega's,

Hierbij sturen wij jullie de uitnodiging van het Scholingscarrousel 2015; Astma/COPD, Neurologie en Palliatieve Zorg.

 

Team Kampen / IJsselmuiden
Datum 19 mei 2015
Locatie 'De Hoeksteen'
  Goudplevier 103
  8271 GB  IJsselmuiden

 

Astma/COPD:

Astma en COPD zijn beide luchtwegziektes. Astma is een ziekte waarbij aanvalsgewijs een vernauwing van de luchtwegen optreedt en waarbij allergie vaak een rol speelt. COPD staat voor chronische bronchitis en longemfyseem, waarbij er sprake is van chronische benauwdheidklachten, vaak in combinatie met hoesten en slijmvorming.

Deze ziekte kan in het dagelijkse leven veel beperkingen geven. COPD is niet te genezen, wel kan een goede behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt, de klachten verminderen. Bij astma en bij COPD is het leren omgaan met de ziekte heel belangrijk. Tijdens deze scholing zullen we ingaan op de verschillende ziektebeelden en op de inhalatiemedicatie.

 

Contactgegevens Astma/COPD:

 

Neurologie:

Als gespecialiseerd neurologieverpleegkundigen ondersteunen en begeleiden wij cliënten met een neurologische aandoening en hun naasten. Wij richten ons voornamelijk op mensen met een beroerte. Allerlei vragen op het gebied van voorlichting, de gevolgen van de ziekte en hoe men hier mee om kan gaan kunnen aan de orde komen.
Daarnaast kunnen wij voorlichting en advies geven over de mogelijkheden op het gebied van de hulpverlening, wet en regelgeving en de adressen en activiteiten van de patiëntenverenigingen in de regio. Ook verwijzen wij naar andere hulpverleners.

In deze scholing zullen we het hebben over een beroerte/TIA en de gevolgen ervan voor de cliënt zelf en zijn naasten.

 

Contactgegevens Neurologie:

 

Palliatieve zorg:

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Binnen Rayon is de vakgroep Palliatieve Zorg actief bestaande uit 2 wv consulenten palliatieve zorg uit het spec. team, 1 wv oncologie en aandachtsvelders uit elk werkgebied. Het doel van de vakgroep is de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Een verpleegkundige met specifieke kennis van palliatieve zorg op de werkvloer verlaagd de drempel om advies te  vragen cq. te geven.

 

Het onderwerp waar we dieper op in gaan is: Klachten van de mond. Denk bv aan droge mond, pijn, slechte adem.

We gaan in op de IKNL richtlijn; welke klachten van de mond kunnen zich voordoen in de palliatieve/terminale fase en wat kunnen we er aan doen.

Daarnaast willen we ook stilstaan bij welke (persoonlijke) zorg (nog) te geven in de terminale fase.

Informatie over “Verzorgend wassen” zal worden verstrekt en indien mogelijk toegelicht.

 

Contactgegevens Palliatieve zorg:

Programma en aanmelden

12.00 - 12.30 uur inloop met eenvoudige lunch, verzorgd door Icare
12.30 - 13.15 uur workshop 1
13.15 - 14.00 uur workshop 2
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 15.00 uur workshop 3

De workshops worden in carrouselvorm gegeven, dus iedereen volgt om de beurt alle workshops. De workshops zijn voor de helft in werktijd (opleiding/ deskundigheidsbevordering) en de andere helft in eigen tijd.

 

Aanmelden voor 25 aprilklik hier.