zoeken
Lettertype: A A A

Uitnodiging Scholingscarrousel 2015

voor PG teams TIJZ

Hallo collega's,

Hierbij sturen wij jullie de uitnodiging van het Scholingscarrousel 2015; Astma/COPD, WIS en Palliatieve Zorg.

 

Team alle PG teams
Datum 4 juni 2015
Locatie SIO Zwolle
  Thorbeckelaan 2
  8014 AZ Zwolle

 

Astma/COPD:

Astma en COPD zijn beide luchtwegziektes. Astma is een ziekte waarbij aanvalsgewijs een vernauwing van de luchtwegen optreedt en waarbij allergie vaak een rol speelt. COPD staat voor chronische bronchitis en longemfyseem, waarbij er sprake is van chronische benauwdheidklachten, vaak in combinatie met hoesten en slijmvorming.

Deze ziekte kan in het dagelijkse leven veel beperkingen geven. COPD is niet te genezen, wel kan een goede behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt, de klachten verminderen. Bij astma en bij COPD is het leren omgaan met de ziekte heel belangrijk. Tijdens deze scholing zullen we ingaan op de verschillende ziektebeelden en op de inhalatiemedicatie.

 

Contactgegevens Astma/COPD:

 

WIS:

Een WIS-verpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is op het gebied van wond, incontinentie- en stomazorg. Een wond, een stoma of incontinentieproblemen kunnen een behoorlijke inbreuk op het functioneren van mensen betekenen. Dit vraagt deskundige begeleiding van de patiënt door een gespecialiseerd verpleegkundige. Daarnaast zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen op de markt van verband- en stomamaterialen. De WIS-verpleegkundige is van deze nieuwe ontwikkelingen op de hoogte en zorgt dat deze informatie terecht komt bij de teams. Tijdens deze scholing is er aandacht voor wondzorg.

 

Contactgegevens WIS:

 

Palliatieve zorg:

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Binnen Rayon is de vakgroep Palliatieve Zorg actief bestaande uit 2 wv consulenten palliatieve zorg uit het spec. team, 1 wv oncologie en aandachtsvelders uit elk werkgebied. Het doel van de vakgroep is de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Een verpleegkundige met specifieke kennis van palliatieve zorg op de werkvloer verlaagd de drempel om advies te  vragen cq. te geven.

 

Het onderwerp waar we dieper op in gaan is: Klachten van de mond. Denk bv aan droge mond, pijn, slechte adem.

We gaan in op de IKNL richtlijn; welke klachten van de mond kunnen zich voordoen in de palliatieve/terminale fase en wat kunnen we er aan doen.

Daarnaast willen we ook stilstaan bij welke (persoonlijke) zorg (nog) te geven in de terminale fase.

Informatie over “Verzorgend wassen” zal worden verstrekt en indien mogelijk toegelicht.

 

Contactgegevens Palliatieve zorg:

Programma en aanmelden

12.00 - 12.30 uur inloop met eenvoudige lunch, verzorgd door Icare
12.30 - 13.15 uur workshop 1
13.15 - 14.00 uur workshop 2
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 15.00 uur workshop 3

De workshops worden in carrouselvorm gegeven, dus iedereen volgt om de beurt alle workshops. De workshops zijn voor de helft in werktijd (opleiding/ deskundigheidsbevordering) en de andere helft in eigen tijd.

 

Aanmelden voor 10 meiklik hier.