zoeken
Lettertype: A A A

Uitnodiging Scholingscarrousel 2015

voor wijkverpleegkundigen niveau 5 TIJZ

Hallo collega's,

Hierbij sturen wij jullie de uitnodiging van het Scholingscarrousel 2015; Astma/COPD, Neurologie en Palliatieve Zorg.

 

Team Zwolle Noord/West/HZG
Datum 5 november 2015
Locatie SIO Zwolle
  Thorbeckelaan 2
  8014 AZ Zwolle

 

Astma/COPD:

Astma en COPD kunnen in het dagelijkse leven veel beperkingen geven. Beiden zijn niet te genezen, wel kan een goede behandeling, afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt, de klachten verminderen. Bij astma en bij COPD is het leren omgaan met de ziekte heel belangrijk. Uiteraard levert een therapietrouwe patiënt een win-win-situatie op, zowel voor de patiënt als voor jou als hulpverlener. Welke longmedicijnen zijn er en welke inhalatietechnieken passen hier het best bij, zal ik tijdens deze scholing behandelen.

 

Contactgegevens Astma/COPD:

 

Neurologie:

In deze scholing zullen we het hebben over een beroerte/TIA en de gevolgen ervan voor de cliënt zelf en zijn naasten.

Als gespecialiseerd neurologieverpleegkundige/ aandachtsvelder  ondersteunen en begeleiden wij cliënten met een neurologische aandoening en hun naasten. Wij richten ons voornamelijk op mensen met een beroerte.  In deze scholing zullen met name de cognitieve , emotionele en gedragsmatige gevolgen  aan de orde komen.  We noemen dit de zgn. onzichtbare stoornissen,  welke  vaak pas op langere termijn merkbaar zijn.
Ook zal informatie worden gegeven over het functioneren van een Transmurale Stroke Service en welke rol wij hierbij hebben.

 

Contactgegevens Neurologie:

 

Palliatieve zorg:

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Binnen Rayon is de vakgroep Palliatieve Zorg actief bestaande uit 2 wv consulenten palliatieve zorg uit het spec. team, 1 wv oncologie en aandachtsvelders uit elk werkgebied. Het doel van de vakgroep is de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Een verpleegkundige met specifieke kennis van palliatieve zorg op de werkvloer verlaagd de drempel om advies te  vragen cq. te geven.

 

Het onderwerp waar we dieper op in gaan is: Klachten van de mond. Denk bv aan droge mond, pijn, slechte adem.

We gaan in op de IKNL richtlijn; welke klachten van de mond kunnen zich voordoen in de palliatieve/terminale fase en wat kunnen we er aan doen.

Daarnaast willen we ook stilstaan bij welke (persoonlijke) zorg (nog) te geven in de terminale fase.

Informatie over “Verzorgend wassen” zal worden verstrekt en indien mogelijk toegelicht.

 

Contactgegevens Palliatieve zorg:

Programma en aanmelden

12.30 - 13.15 uur workshop 1
13.15 - 14.00 uur workshop 2
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 15.00 uur workshop 3

De workshops worden in carrouselvorm gegeven, dus iedereen volgt om de beurt alle workshops. De workshops zijn voor de helft in werktijd (opleiding/ deskundigheidsbevordering) en de andere helft in eigen tijd.

 

Aanmelden voor 10 oktoberklik hier.