zoeken
Lettertype: A A A

DigIcare <zet hier je rayon naam>

<Maand + jaar>

Beste collega's,

[schrijf hier het voorwoord/de inleiding]

Op weg naar Excellente Zorg

Afbeelding: Beeldmerk InBeweging_ExcellenteZorg_DEF

 

Bij Icare zijn we al een tijdje op weg naar Excellente Zorg. Bijna iedereen is het woord en het logo wel eens tegengekomen maar wat het precies is en waar het voor staat is niet altijd duidelijk. Onder dit kopje zie je de komende tijd in de rayon nieuwsbrieven praktijk voorbeelden van Excellente Zorg.

 

Om iedereen te inspireren die dagelijks, vanuit passie voor de zorg, onze klanten bezoekt. Deze keer een verslag van Kitty en Marjan die samen op studiereis gingen naar een Magnet Hospital.

Cilleke van der Velde
(wijk) Verpleegkundige en Programmaleider Excellente Zorg

 

"Hoe krijg ik vandaag de zorg nog beter?”
Marjan Maneschijn en Kitty van Es zijn beiden werkzaam in het specialistisch team van Icare Zuidoost Drenthe als verpleegkundig specialist in opleiding. Voor hun studie aan de Hanzehogeschool in Groningen zijn ze in mei een week op studiereis geweest naar het Memorial Hospital in Chicago. Een zogenaamd “magnet” hospital, oftewel een ziekenhuis waar excellente zorg helemaal is ingevoerd.

 

Kitty en Marjan zijn geïnspireerd en gemotiveerd teruggekomen uit Chicago. “Met name het enthousiasme van de medewerkers, het trots zijn op het beroep en op de organisatie waarvoor je werkt, vonden we heel inspirerend. Ook wordt er ontzettend veel aan scholing en kennisoverdracht gedaan. Dat zit er echt in gebakken. Zelfs in de middagpauzes worden er scholingen georganiseerd en staat iedereen met zijn bakje sla in de hand te luisteren.”

 

Veel indruk heeft het ook gemaakt dat alle verpleegkundigen dagelijks echt bezig zijn met de vraag: Hoe krijg ik vandaag de zorg nog beter? Een goed voorbeeld daarvan is het bezig zijn met valpreventie. “Er is een systeem bedacht met gekleurde sokken. Als mensen opgenomen worden en het risico hebben om te vallen, krijgen ze gele antislip sokken. Is iemand ondanks die sokken toch gevallen, dan krijgt de patiënt rode sokken. Op die manier kan iedereen alert zijn zodat de patiënt zo min mogelijk kans heeft om te vallen. Daarnaast merk je dat iedereen echt bezig is om altijd kwaliteit te bieden op alle gebieden, bijvoorbeeld in de overdrachtsdocumenten die gemaakt worden. Excellente zorg doe je samen, ieder op zijn of haar eigen plek.”

 

Na de reis zijn Marjan en Kitty nog gemotiveerder om hun opleiding succesvol af te ronden. Ze hebben zin om het beroep van verpleegkundig specialist uit te dragen en ook om hun opgedane kennis in Amerika te delen met de collega’s. “We maken daarom voor onze collega’s een powerpointpresentatie met een verslag over onze reis.”

 

Wil je meer horen over de reis van Marjan en Kitty? Nodig ze dan uit voor een presentatie: k.esvan@icare.nl of m.maneschijn@icare.nl.

Mooie kans: wethouders contacten

Afbeelding: gemeenteraad

Na de gemeenteraadsverkiezingen van mei, zijn een groot aantal nieuwe raadsleden in de gemeenteraad gekozen. In een aantal gemeenten is inmiddels een nieuw college van B&W gevormd en soms zijn er ook nieuwe wethouders verantwoordelijk geworden voor de portefeuille welzijn en zorg.

 

Om goed te laten zien wat Icare betekent voor de burger als het gaat om verpleging en verzorging, maar ook als het gaat om thuisbegeleiding is het een goed idee om de gemeenten uit te nodigen voor een werkbezoek. Sommige gemeenten zien Icare als een grote anonieme organisatie ergens ver weg, maar de succesvolle wijkteams zijn eigenlijk het bewijs van het tegenover gestelde. De teams zijn op allerlei manieren verbonden met collega organisaties in de wijk, mantelzorgers en vrijwilligers. En dat allemaal ten behoeve van het verstevigen van de eigen kracht van klanten en het is heel belangrijk om dat aan gemeenten te laten zien. 

Wil je weten wie je zou kunnen uitnodigen en hoe je dat zo kunnen doen? Neem dan contact op met het communicatieteam, bijv. via communicatie@icare.nl 

Icare Ledenvereniging en Icare bundelen krachten

Training PR voor succesvolle wijkteams

Een van de rollen die iemand in een succesvol wijkteam kan vervullen is de rol van PR verantwoordelijke. Misschien dat jij die rol hebt gekregen en nu denkt: tja, wat wordt er eigenlijk van mij verwacht. In dat geval de de training PR voor succesvolle wijkteam precies iets voor jou.

Het communcatieteam heeft een aantal middelen ontwikkeld om je te helpen om je rol goed te kunnen invullen. Ook voor het maken van een PR plan hebben we een handige checklist beschikbaar. Het hele verhaal over PR (wat kan ik doen, wat is er beschikbaar, hoe moet ik dat doen) hebben we voor je samengevat in een training. De training duurt een uurtje en wordt in augustus en september op diverse plaatsen en tijden georganiseerd. Houd de mail en deze nieuwsbrief dus goed in gaten voor de datum en tijden. Als je je nu alvast wilt aanmelden om te worden geinformeerd over datum en tijden, klik dan hier.

Afbeelding: prrol

Als het thuis even niet meer gaat, logeren met zorg

Geriatrische Revalidatiezorg

Onder grote belangstelling is op donderdag 12 juni de nieuwe fysiotherapieruimte in woonzorgcentrum de Boshof in Assen geopend. Mevrouw Aukje van Roeden (97 jaar), die de openingshandeling heeft verricht door symbolisch de brug van geriatrische revalidatie over te lopen tussen ziekenhuis en thuis, heeft twee keer hiervan gebruik gemaakt. Hierdoor kon zij langer en gelukkiger thuis blijven wonen en een actieve vrijwilliger blijven in de Vijverhof in Assen.
De vernieuwde fysiotherapieruimte met nieuwe apparatuur erbij is een onderdeel van een grondige renovatie van woonzorgcentrum de Boshof. Zo zijn er ruimere eenpersoonsappartementen gecreëerd die helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. De nieuwe ontmoetingsruimte biedt de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken of de krant te lezen.

 

Geriatrische revalidatiezorg
Patiënten worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen. Dat betekent echter niet dat zij direct weer ‘de oude’ zijn. Een ziekte of operatie is ingrijpend en daarvan herstellen kost tijd. Het is heel begrijpelijk dat men zich thuis nog niet zo goed kan redden als voor de opname. Dan biedt geriatrische revalidatiezorg in de Boshof een oplossing. Geriatrische revalidatiezorg is een belangrijke schakel tussen ziekenhuis en weer veilig thuis kunnen wonen. Er wordt samen met de klant een intensieve revalidatieprogramma gemaakt. Dat betekent in de meeste gevallen twee keer per dag fysiotherapie. Is het revalidatieprogramma klaar dan kan de klant thuis nog nazorg krijgen van de fysiotherapeut.


De fysiotherapeuten zijn steeds bezig om de geriatrische revalidatiezorg te verbeteren. Zo zijn ze er plannen om mensen voorbereidend op een operatie al te laten oefenen om de spieren sterker te maken zodat herstel na de operatie voorspoediger gaat en een fitnessprogramma voor ouderen te ontwikkelen.

 

Voor meer informatie over geriatrische revalidatiezorg of de fysiotherapie kan je contact opnemen met woonzorgcentrum de Boshof, Beilerstraat 38 in Assen, telefoon (0592) 33 22 22.

Afbeelding: Boshof6758

Nieuw op intranet: pagina Longzorg

Afbeelding: Mevrouw Prins en Marjolijn Fleuren_web

Op intranet is een speciale pagina over longzorg aangemaakt. Hier vind je een overzicht van de longverpleegkundigen in de diverse rayons van Icare en een verwijzing naar de website van Long Alliantie Nederland.

De Long Alliantie Nederland (LAN) heeft een eenduidige instructie ontwikkeld bestaande uit inhalatiefilmpjes, protocollen en ander voorlichtingsmateriaal. Al het materiaal (ontwikkeld door een expertteam van de LAN) is op de speciale website http://www.inhalatorgebruik.nl/ beschikbaar gesteld voor zorgverleners en patiënten (klik bovenin op 'zorgverleners' voor de filmpjes en protocollen). De inhalatieprotocollen in het protocollenboek van Icare komen overeen met de protocollen op de website van de LAN.

 

Wil je de pagina op het intranet bekijken? Ga naar: Werk en Proces>Zorg>Extramuraal>Gespecialiseerd verpleegkundigen>Longzorg

 

Of klik direct hier

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Icare V&V rayon <eigen rayon naam> en wordt verspreid onder alle medewerkers uit dit rayon.

 

Redactie: <vul redactieleden in>

Kopij voor de volgende nieuwsbrief dient uiterlijk <datum> binnen te zijn bij de redactie. Dat kan per mail via <vul e-mail in> of via je teamcoach.

Volgende uitgave <datum>