zoeken
Lettertype: A A A

UITNODIGING

 

 

BIJEENKOMST POSITIONERING GESPECIALISEERDE VERPLEGING

Afbeelding: 14033-014

Datum:   dinsdag 27 januari 2015

Locatie:  kantine, Icaregebouw  Blankenstein 400 in Meppel

Tijdstip:  11.00-13.00 uur

 

Denk ook mee over de positie van de gespecialiseerde verpleging binnen Icare en meld je aan!  Aanmelden kan tot 16 januari! Klik hier om je aan te melden!

 

Beste collega’s

 

De directie heeft mij, René van Kruchten (rayonmanager Zuidoost Drenthe), de opdracht gegeven om een voorstel te realiseren voor de positionering van de gespecialiseerde verpleging binnen Icare.

 

Willen we een goede positie behouden of in een aantal gevallen verwerven op het bovenste segment van de verpleegkundige (thuis)zorg dan is het van groot belang dat er een heroriëntatie plaatsvindt.

 

Op dit moment zien we dat de gespecialiseerde functie in elk rayon anders is georganiseerd en zijn er een aantal verschillende inrichtingsmodellen, functieprofielen en taakopvattingen. Ook de beschikbare formatie, de beschikbaar gestelde financiële middelen en de resultaat- en rendementsverplichtingen zijn niet overal eenduidig. En tot slot is de keuze van de verschillende doelgroepen onderwerp van discussie, waar ook de verschillende verzekeraars iets van vinden.

 

De ambitie is om op 1 maart een voorstel gereed te hebben. Graag wil ik jullie uitnodigen om op dinsdag 27 januari mee te denken met het projectteam dat aan deze opdracht werkt. Het projectteam bestaat uit Jolanda Groothuis, Cilleke van der Velde, Conny Berends, Dineke Bakker, Ina Hovius, Jolanda Kolleman en ondergetekende. Als de trekkers van de verschillende aandachtsgebieden uit alle rayons aanwezig zijn, kunnen we gezamenlijk komen tot een voorstel voor heel Icare.

 

Ik hoop dat jullie je allemaal aanmelden om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de specialistische verpleging en de aansluiting bij de nieuwe wereld van de (thuis) zorg. Via jullie teamcoach of rayonmanager kunnen jullie waar nodig aanvullende informatie krijgen.

 

René van Kruchten

 

Programma                                            

 In een tijdsbestek van 2 uur gaan we met elkaar aan de slag met:

  • Keuze van/voor bepaalde doelgroepen
  • Functieprofiel en taakstelling
  • Te behalen resultaten
  • Taakstelling naar de wijkteams
  • Taakstelling naar stakeholders (ziekenhuis/huisartsen)
  • Rendementsverplichting
  • Taakstelling op gebied van kwaliteitsbevordering
  • Wijze van aansturing en organisatie
  • Wat doe je aan feitelijke klantzorg

Het  bovenstaande zal worden afgestemd met de ontwikkelingslijn van Shared Governance.